AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA GC T--A A----T A------T A------T T----A A--T AT AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T C------G G------C C----G A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C G--C AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T G----C A--T CG AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T GC AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T AT AT A--T A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T G----C A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T A------T A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A G----C A------T A------T T----A A--T TA AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A G------C A----T A--T CG AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T C----G G--C AT AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT T--A A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T AT AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T G------C A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT A--T A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T G----C A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A G----C A------T A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A G------C A----T A--T CG AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T AT AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T T----A A--T GC AT G--C A----T T------A A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T C------G G------C A----T A--T TA AT G--C A----T G------C A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C G--C AT AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T G----C A--T TA AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T A----T A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T G--C AT AT A--T G----C A------T A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A G----C A------T A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT GC A--T A----T G------C A------T G----C A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT A--T A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T CG GC A--T A----T T------A A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T G------C G------C A----T A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G G----C A------T A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T G------C A----T A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T GC AT G--C G----C A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T T----A G--C AT AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T AT AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T TA AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T GC AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T AT AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T A------T A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T A------T A------T A----T A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T A------T A------T A----T A--T CG GC A--T A----T T------A A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C G----C A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T AT AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C G------C A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA GC A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T G------C A------T G----C A--T TA AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T C------G A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT G--C A----T C------G G------C A----T A--T TA AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T G--C AT AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG GC A--T A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A G------C A----T A--T CG AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T C------G G------C A----T A--T TA AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C G----C A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G G----C A------T A------T C----G A--T CG AT G--C A----T G------C A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T G------C A----T A--T AT AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG AT C--G G----C A------T G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC GC A--T A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T G------C A------T C----G G--C AT GC A--T A----T T------A A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A G------C A----T A--T CG AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T CG AT C--G A----T C------G G------C A----T A--T TA AT T--A A----T T------A A------T G----C A--T CG GC A--T A----T T------A A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T GC AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT C--G A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT T--A A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T AT AT A--T A----T C------G G------C A----T A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT T--A A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T C------G G------C A----T A--T TA AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA GC A--T A----T G------C A------T G----C A--T CG AT C--G G----C A------T A------T T----A A--T TA AT G--C A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T G----C A--T TA GC A--T A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T G----C A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T T----A A--T TA AT T--A G----C A------T A------T C----G A--T CG AT C--G A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T A----T G--C AT AT G--C A----T C------G G------C A----T A--T TA AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T T------A A------T T----A G--C AT AT C--G A----T C------G A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG GC A--T A----T C------G A------T C----G G--C AT AT T--A A----T T------A A------T T----A A--T TA AT G--C A----T G------C A------T C----G G--C AT AT T--A A----T A------T A------T A----T A--T AT AT A--T A----T A------T A------T A----T A--T AT AT C--G A----T C------G A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T TA AT T--A A----T T------A G------C A----T A--T CG AT A--T A----T A------T A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T C----G A--T CG GC A--T A----T T------A A------T T----A A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C A--T GC AT G--C A----T G------C A------T G----C G--C AT